Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kurikan Lääkintävoimistelulla / Fysioterapia Ottelalla on ollut sopimus Kelan vaativasta kuntoutuksesta jo vuodesta 1988 saakka (30 vuotta). Tervetuloa osaaviin käsiin. Terapia voidaan toteuttaa hoitolaitoksessamme, jossa on laadukkaat tilat ja välineet sekä osaavat terapeutit. Terapia voidaan toteuttaa myös asiakkaan luona kotona, päiväkodissa, koululla ja mm. hoitolaitoksessa ja palvelutalossa.

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntous

Asiakas voi saada kuntoutusta, jos sairauteen tai vammaan liittyvät rajoitteet aiheuttavat hänelle huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Toimintakykyä tarkastellaan kokonaisuutena. Rajoite voi olla esimerkiksi liikkumisen ja käsien käytön, kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen, käyttäytymisen ja mielentoimintojen, oppimisen ja tiedon soveltamisen, aistitoimintojen, tai itsestä, kodista tai asioinneista huolehtimisen alueella.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaana pidetään henkilöä

  • joka on alle 65-vuotias
  • joka ei ole julkisessa laitoshoidossa
  • jolla on sairaus tai vamma sekä siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite
  • jonka suoritus- ja osallistumisrajoite on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa kotona, opiskelussa, työelämässä tai muissa elämäntilanteissa
  • jonka rajoite aiheuttaa vähintään vuoden kestävän kuntoutustarpeen
  • jolle kuntoutus on perustellusti tarpeen mahdollistamaan arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista
  • jonka kuntoutus ei liity välittömään sairaanhoitoon
  • jonka kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia.

Jos kuntoutus ei kuulu Kelan järjestämisvastuulle, on lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuu terveydenhuollolla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää lääkinnällisestä kuntoutuksesta. 

Suosittele meitä

  • Fysioterapiapalvelut Kurikka
  • Fysioterapiapalvelut Kurikka