Geriatrinen kuntoutus Kurikassa Fysioterapia Ottelasta

“Vanheneminen on taidetta ja niin myös ikäihmisen lääkitseminen ja kuntoutus.”

Geriatria on iäkkäiden hoidon ja kuntoutuksen lääketieteellinen erikoisala. Geriatriassa hoidon kohteena ei ole yksittäinen elin tai elinjärjestelmä vaan kokonainen ihminen fyysisine, psyykkisine ja sosiaalisine viitekehyksineen. Geriatrista osaamista ovat vanhenemismuutoksien ja sairauksien oirekuvan ymmärtäminen sekä hoidon ja kuntoutuksen laaja-alaisuuden ja iäkkään elämän kokonaisuuden mieltäminen hänen omassa elinympäristössään.

Kotihoitoa voi täydentää ja tehostaa kotikuntoutuspalvelulla, jonka avulla edistetään ikäihmisen toimintakykyä ja  tuetaan kotona asumista. Tarjoamme yksilöllistä kotikuntoutusta fysioterapeutin ohjauksessa, teemme kotoutumissuunnitelman, jonka lähtökohtana ovat asiakkaan voimavarat ja toiveet.

Fysioterapiasta saa erinomaisen avun myös leikkauksen jälkeiseen toipumiseen. Valitettavan usein asiakas kotiutuu sairaalasta ilman yksilöllistä kuntoutussuunnitelmaa ja palveluverkkoa. Postoperatiivisen kuntoutuksen avulla asiakkaan liikuntakyky palautuu ja mahdolliset kivut lievittyvät.

Nopea kuntoutus on vaikuttavaa terveydellisesti, esim. lonkkaleikkaukset, nivelrikko, osteoporoosi, murtumat, kipu, aivohalvaus.

Tuemme ikääntyneen kotona selviytymistä kiinnittämällä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: ravitsemus, liikunta, tasapaino, voimaharjoittelu, mieli ja psyykkinen vanheneminen, dementia, muistikuntoutus, apuvälineet, neurologia, virtsankarkailu, lääkitys ja toimintakyky, vanhuus ja masennus, testaukset ja mittarit.

Ikääntyvien, pitkäaikaissairaiden ja vaikeavammaisten toimintakyvyn edistäminen on yksi erityisosaamisalueistamme.

Paras ohjelma on se joka toteutuu!

Varaa aika geriatriseen kuntoutukseen nyt!

Maksutavat esim. Kelakorvaus SV3 lähettellä, palveluseteli, lahjakortti tai itsemaksavana asiakkaana.

Ota yhteyttä ja kysy lisää geriatrisesta kuntoutuksesta!

Suosittele meitä

  • Fysioterapiapalvelut Kurikka
  • Fysioterapiapalvelut Kurikka