Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Fysioterapia Ottelassa on ollut sopimus Kelan vaativasta kuntoutuksesta jo vuodesta 1988 saakka (28 vuotta). Tervetuloa osaaviin käsiin. 

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttui vuoden 2016 alusta vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa siihen, että kuntoutuja saa vähintään korotettua vammaistukea tai korotettua eläkettä saavan hoitotukea.

Uutta on se, että asiakas voi saada kuntoutusta, jos sairauteen tai vammaan liittyvät rajoitteet aiheuttavat hänelle huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Toimintakykyä tarkastellaan kokonaisuutena. Rajoite voi olla esimerkiksi liikkumisen ja käsien käytön, kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen, käyttäytymisen ja mielentoimintojen, oppimisen ja tiedon soveltamisen, aistitoimintojen, tai itsestä, kodista tai asioinneista huolehtimisen alueella.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaana pidetään henkilöä

  • joka on alle 65-vuotias
  • joka ei ole julkisessa laitoshoidossa
  • jolla on sairaus tai vamma sekä siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite
  • jonka suoritus- ja osallistumisrajoite on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa kotona, opiskelussa, työelämässä tai muissa elämäntilanteissa
  • jonka rajoite aiheuttaa vähintään vuoden kestävän kuntoutustarpeen
  • jolle kuntoutus on perustellusti tarpeen mahdollistamaan arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista
  • jonka kuntoutus ei liity välittömään sairaanhoitoon
  • jonka kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia.

Jos kuntoutus ei kuulu Kelan järjestämisvastuulle, on lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuu terveydenhuollolla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää lääkinnällisestä kuntoutuksesta. 

Suosittele meitä

  • Fysioterapiapalvelut Kurikka
  • Fysioterapiapalvelut Kurikka